Okul Gıdası Logosu Uygulaması Ertelendi

20/6/2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin yürürlük tarihi 07.09.2020 tarihine kadar ertelendi. 15.09.2019 tarihli ve 30889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması usul ve esasları hakkında tebliğde (Tebliğ No:2019/29) değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile (Tebliğ No:2019/40)  20/6/2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de […]

İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 2018-32/48 tebliğin yürürlük süresi uzatıldı.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİNTEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/55) İhracat Bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2018-32/48 No.lu tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 yıl” ibaresi “18 ay” olarak değiştirilmiştir. Buna göre 04.09.2018 […]

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ 15.09.2018 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ hükümleri Anonim ve Limited şirketler ile Sermayesi Paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktadır.Tebliğin amacı TTK’nın 376. Maddesi kapsamında şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.Tebliğde şirketlerin […]

Artık Sözleşme bedelleri döviz veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik yapılmasında dair 12.09.2018 Tarihli 85 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı 13.09.2018 tarihinde resmî gazetede yayımlandı.Söz konusu kararda öngörülen değişikliğe göre kararın yayım tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişiler arasında, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, • Menkul ve Gayrimenkul alım satım• Taşıt ve finansal kiralama dahil […]