Artık Sözleşme bedelleri döviz veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik yapılmasında dair 12.09.2018 Tarihli 85 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı 13.09.2018 tarihinde resmî gazetede yayımlandı.
Söz konusu kararda öngörülen değişikliğe göre kararın yayım tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişiler arasında, Bakanlıkça belirlenen haller dışında,

• Menkul ve Gayrimenkul alım satım
• Taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama
• Leasing, iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde,

Sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz hükmü ile kararın yayım tarihinde itibaren belirtilen işlemlerin bedellerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmıştır.

Kararın yayım tarihinde daha önce akdedilmiş ve yürürlükte olan sözleşmelerde döviz ve dövize endeksli olarak kararlaştırılmış bedeller kararın yayım tarihinden (13.09.2018) itibaren 30 gün içerisinde (Bakanlıkça Belirlenen haller dışında) Türk Parası olarak yeniden belirlenecektir.

Bu içerik yardımcı oldu mu?

Related Articles

Yorum Yapabilirsiniz

Kutu değeri?