İhracat Bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili 2018-32/48 tebliğin yürürlük süresi uzatıldı.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/55)

İhracat Bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2018-32/48 No.lu tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 yıl” ibaresi “18 ay” olarak değiştirilmiştir. Buna göre 04.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren tebliğin geçerlilik süresi yürürlük tarihinden itibaren 18 ay olarak değiştirilmiştir. Tebliğin yürürlük süresi 04.03.2020 tarihinde kadardır. Tebliğ ihracat bedellerinin fiili ihracat tarihinde itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilerek % 80 ninin bir bankaya satılmasını zorunlu kılmaktadır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bu içerik yardımcı oldu mu?

Related Articles

Yorum Yapabilirsiniz

Kutu değeri?