Okul Gıdası Logosu Uygulaması Ertelendi

20/6/2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin yürürlük tarihi 07.09.2020 tarihine kadar ertelendi.

15.09.2019 tarihli ve 30889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması usul ve esasları hakkında tebliğde (Tebliğ No:2019/29) değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile (Tebliğ No:2019/40)  20/6/2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.    

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri bu Tebliğ hükümlerine 7/9/2020 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.”

Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımının uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemektedir.

Bu içerik yardımcı oldu mu?

Related Articles

Yorum Yapabilirsiniz

Kutu değeri?