Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde Gelir Vergisi İstisnası İle İlgili Yeni Düzenleme

Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerin uçuş hizmeti dolayısıyla pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele ödediği tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar artık gelir vergisinden istisna değilken, bu kişilere ödenen her türlü ücret ve bu mahiyetteki ödemelerin %70 i gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak bu %70 lik istisnadan pilotlar la beraber tüm sertifikalı personel değil sadece kabin memurları faydalanabilecektir.

306 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 15/03/2019  Resmi Gazete No: 30715 ) hükümlerinde de açıklanan hususlar aşağıdaki gibidir.

1- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen,

a) Hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlara,

b) Uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına

1/2/2019 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen aylık ücretlerinin (ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler) gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Örnek Hesaplama:

Brüt ücret 40.000,00 TL
SGK primi  (%14 + %1)* 2.878,20 TL
Şahıs sigorta primi 1.000,00 TL
Safi ücret (gelir vergisi matrahı) 36.121,80 TL
İstisna edilecek matrah (36.121,80 x %70) 25.285,26 TL
Vergiye tabi matrah 10.836,54 TL
Hesaplanan gelir vergisi 1.625,48 TL
Asgari geçim indirimi tutarı 191,88 TL
Ödenecek gelir vergisi 1.433,60TL

2-193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan düzenlemeye göre, subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler ilişkin istisna devam etmekte iken, Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseseler de uçuş hizmeti dolayısıyla aynı mahiyetteki ödemelere ilişkin istisna kaldırılmıştır.

Bu içerik yardımcı oldu mu?

Related Articles

Yorum Yapabilirsiniz

Kutu değeri?